loading gif

Общи Условия

Целта на Общите условия е да регулират употребата на интернет сайта http://machines.bgсъгласно условията изредени по-долу.
 
Machines.bg е електронен портал в който се публикуват оферти и заявки за търговия с индустриални машини и оборудване. Machines.bg не се намесва в реалната сделка между търгуващите страни. Ние не можем да гарантираме и контролираме изцяло количеството, качеството, валидността на обявите и безопасността на машините, публикувани в нашия сайт.

Приемане на условията 

Посещавайки нашия сайт ви ставате Потребител и бивате задължен/а с условията за ползване по-долу, които Machines.bg си запазва правото да променя. Променените условия стават валидни веднага след тяхното публикуване на интернет сайта. Продължавайки използването на интернет сайта вие изразявате съгласието си с условията. Ако не сте съгласен с някоя промяна или клауза, вие трябва да спрете да използвате нашите услуги.

Потребителят се задължава да използва този интернет сайт в съгласие със закона, с тези общи условия, с общоприетите етични норми и добри практики, също така е отговорен пред Machines.bg, или трети лица за повреди, загуби които са резултат от нарушаването на тези правила.

Потребителят няма да използва интернет сайта за цели които не са законни или за в противоречие с Общите Условия. Той няма да нарушава правата и интересите на трети лица, също така няма да поврежда, изключва или претоварва сървъра на който е инсталиран интернет сайта.

Уебсайт информация

Потребителят е съгасен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация, както и да я поддържа и актуализира своевременно;  да поддържа регистрираната информация вярна, точна, актуална и пълна. Ако предоставената информация е невярна, неточна, неактуална или непълна, Machines.bg има право да спре или да прекрати регистрацията, както и да откаже всяко настоящо или бъдещо използване на услугите.

Потребителят е съгласен, че предоставената информация и предлаганите позиции в Machines.bg

  1. няма да бъде поправен или да включва продажбата на фалшиви или крадени вещи;
  2. няма да наруши авторските права на трета страна, патент, търговска марка, тайна или други собствени права, публични или частни;
  3. няма да наруши нито един закон, статут, декрет или регулация;
  4. няма да бъде клеветнически, търговско-клеветнически, незаконно заплашващ или незаконно оскверняващ;
  5. няма да е порнографски или детска порнография;
  6. няма да съдържа вируси или други компютърни програми, които са създадени с цел да навредят, нежелателно да навредят на, тайно да прекъснат или лишат от собственост всяка система, информация или лична информация;
  7. няма да свързва директно или индиректо с, или да включва описания на стоки или услуги, които са забранени, съгласно това споразумение ;
  8. няма да е свързано с верижни писма, безсмислени е-мейли, спам или други дублиращи или непоискани съобщения;
  9. няма да бъде използвано за събирне на Имейл адреси или друга информация за други лица без тяхното съгласиеt; за създаването на фалшиви е-мейл адреси или други опити да се подведат други лица относно идентичността на подателя или произхода на съобщението; и
  10. ще бъде въз основа на пълната отговорност на потребителя. Tова означава, че потребителят е изцяло отговорен за цялото съдържание (информация, данни, текст, снимки, и/или графични изображения), качената информация, публикациите, е-мейлите, или други, които да предаде публично или лично чрез нашите услуги.

 

Machines.bg права и задължения

Machines.bg интернет страницата е ограничена да събира и съдържа информация относно продажбата и поръчката на индустриални машини, и да получава предшестващи заявки за информация.

Въшните връзки, могат да се поставят в страницата или от Machines.bg или от трети лица; въпреки това, ние няма да носим отговорност за възможността да се намерят подобни външни страници или ресурси, и няма да подкрепим или да бъдем отговорни за всяко съдържание, реклама, продукти, или други материали, които са налични на тези страници или ресурси.

Machines.bg има изключителни, световни, вечни, безвъзмездни права за употруба, репродукция, промяна, адаптация, публикация, превод, създаване на производни, дистрибутира, изпълнява и показва цялата предоставена информация (текст, снимки, изображения), и/или да включва тази информация в други трудове под всякаква форма, медия, или технология позната или по-късно разработена.

Machines.bg запазва правото си да променя едностранно, по всяко време и без предварително уведомяване, показването, оформлението и съдържанието на уеб страницата, или условията според които се използав страницата.

Machines.bg също така запазва правото си да прекрати или приключи дейност, по всяко време и без предварително уведомяване, всички или някои от услугите предлагани на страницата.

Също така Machines.bg може да прекрати Вашата регистрация  или да премахне или отхвърли информацията, която сте осигурили, ако има причина да се вярва, че сте нарушили или сте действали неконсистентно спрямо съглашението.

няма да бъде отговорен за закъснения или грешки във функционирането от причини породени отвъд нашия приемлив контрол, включително, но не ограничено до природни бедствия,трудови спорове или смущения, материални липси или дажби, бунтове, актове на войни, правителствени наредби, грешки в комуникацията или комуналните услуги, или нещастни случаи.

Декларация за Поверителност

Machines.bg приема важността от защита на потребителя в страницата и, съобразно с това, е развил Декларация за Поверителност, според която потребителят бива уведомен, така че потребителят може свободно и доброволно да прецени дали той желае да ни предостави всякакви лични данни. Моля отбележете, че когато доброволно споделяте вашата информация в Machines.bg страницата, тази информация взета и използвана от други по света.


Авторско Право
 
Страниците, авторското право, и правото на интелектуална собственост от Machines.bg принадлежат изцяло на Machines Ltd.vector smart

Създай своя профил

vector smart

Публикувайте Вашите реклами

vector smart

Достигнете до хиляди купувачи

Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2021

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: