loading gif

Борверг 2620Г

Описание:

маса 1120х1250;  детайл до 3 тона.; шпиндел 90мм; Y=1000мм; X=1000мм; Z=1000мм; W=635мм; U=160мм; издава се данъчна фактура


Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2018

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: