loading gif

Електромотор 110 кВ

Описание:

Български ел. мотор, 110 кв, 1470 оборота, работещ, без забележки.


Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2019

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: