loading gif

Фреза универсална 6Т83-1

Описание:

1600х400; шпиндел ISO50; най-голяма маса на обработвания детайл 630 кг; оглед и демонстрация на място, издаване на данъчна фактура


Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2020

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: