loading gif

Греблов елеватор (конвейер)

Описание:

Греблов елеватор с дължина 7м и наклон 45 градуса.

Дължина на равната изхвърляща част - 2м

Задвижван от електромотор 1,2 kw

На колела, които могат да се застопоряват. Използван е за товарене на стърготини и дървени частици в бункер на брикетна преса.

Цената е без ДДС. Наличен. Може да се тества


Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2021

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: