loading gif

МАШИНА ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА НАСИПНИ ПРОДУКТИ ОТ 5 - 50 КГ

Описание:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена е за дозиране и пакетиране на насипни и прахообразни продукти в готови торби от хартия, полиетилен или полипропилен.

МАТЕРИАЛИ ЗА ПАКЕТИРАНЕ:
» зърно
» химически торове
» комбинирани продукти
» брашно
» минерални добавки
» гранулирани прахообразни материали

ДЕЙСТВИЕ
Празната торба ръчно се поставя в пневматичния захват на кобура на машината. Следва автоматично претегляне на материала по компютърна програма със зададени скорост и точност на дозиране. Претегленият материал автоматично се изсипва в торбата. Пневматичният захват освобождава торбата от кобура. По конвейера пълната торба се зашива (залепва) и отвежда

тeл./факс 042/ 600 820, 601 297

e-mail: office@compax.eu
office@compax-bg.com


Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2020

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: