loading gif

Машини За Производство На Дървени Въглища

Описание:

  • Инсталацията за производство на дървени въглища по ретортен способ, поради което е изцяло екологични не влия ват на околната среда,
  • европейски стандарт одобрен от Министерството на околната среда и водите има всички европейски сертификати
  • Промишлени пещи с периодично действие,
  • без достъп на въздух до овъгляваната суровина – реторти компютърен електронен контрол.
  • Капацитет на обстановка 2 т. за 30 часа
  • обл.Разград, с. Владимировци
  • 088 767 9024

Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2019

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: