loading gif

Обезпрашителни водоструйни системи

Описание:

  • Comac проектира и произвежда обезпрашителни водоструйни системи предназначени за кариери за инертни материали и баластриери, строителни обекти свързани с разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, рециклиране на строителни отпадъци, открити рудници и други, благодарение на изключителната технология AKKUAJET.
  • Моделите хидравлични обезпрашителни водоструйни системи Akkuajet покриват от 20 до 13000 квадратни метра при максимална водна струя от 65 метра.
  • Машините са лесни за използване и напълно програмируеми. Модификациите включват мобилни машини на ремарке или верижини машини, с електрически генератори, водни помпи и водни резервоари.
  • Адрес: гр.София, 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 5,ет.4
    Тел +359 2 986 58 55; +359 2 988 24 48
      +359 2 988 86 57; +359 2 981 69 53
    Факс +359 2 981 61 29

Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2019

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: