loading gif

Свещов кизелгуров филтър за пиво

Описание:

Свещов кизелгуров филтър за филтрация на пиво:
Производителност  - 180 hl/h
Вместимост  - 3200 л
Налягане - 7 бара
Работна температура - 20°С


Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2018

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: