loading gif

TЕРМОФОРМОВЪЧЕН АВТОМАТ ЗА ЧАШКИ И КОФИЧКИ

Описание:

За термоформоване директно от гранулат на изделия от типа "чашка" като: чаши за еднократна употреба, кофички за кисело мляко, кутии и други. В рамките на един производствен цикъл, в три работни позиции се извършва формоването на готовото изделие. 
Системата за управление дава възможност за контрол на всички работни температурни режими, дозиране на материала и производителността.Формоване на изделието без предварителна необходимост от листово изтегляне.
Липса на отпадък.ПО ЗАЯВКА:
Комплекти пресформи за друго изделие.
Охладителни системи.
Стифиращи устройства /за подреждане на готовата продукция/.

тeл./факс 042/ 600 820, 601 297

e-mail: office@compax.eu
office@compax-bg.com


Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2020

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: