loading gif

Технологии и системи за открит добив

Описание:

 откритият добив инсталациите и машините на ThyssenKrupp Industrial Solutions определят мащабите – с големи роторни багери с непрекъснат работен цикъл, насипообразуватели и големи лентови транспортьори се постигат капацитети при транспортирането на материали до 240 000 m³ откривка дневно. Но всички машини могат да се оборудват и за по-малки количества и да се пригодят към експлоатационните условия при открития добив.

  • Специално за откритата преработка на твърди скали ThyssenKrupp Industrial Solutions беше определящ критерий при разработката на икономични уредби „Трошене – транспортиране - насипване “ и е един от водещите производители в света. Разработката и конструирането на високопроизводителни, изцяло мобилни трошачни уредби, при които отпада напълно нуждата от използване на тежкотоворани автомобили в открития добив, е един допълнителен пример за иновативен инженеринг на фирма ThyssenKrupp Industrial Solutions.
  • ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
    Адрес: гр.София, 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 5,ет.4
    Тел +359 2 986 58 55; +359 2 988 24 48
      +359 2 988 86 57; +359 2 981 69 53
    Факс +359 2 981 61 29

Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2018

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: