loading gif

Топлообменник за пастьоризация 15

Описание:

Топлообменник за пастьоризация. Трисекционен. Производителност 150 hl/час. Неръждаем - лошо състояние, деформирани пластини.


Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2018

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: