loading gif

Транспортна и претоварна техника

Описание:

Транспортната техника на ThyssenKrupp Industrial Solutions означава планиране, проектиране и изграждане на комплексни претоварни съоръжения за пристанищни терминали и складови площадки. ThyssenKrupp Industrial Solutions предлага от десетилетия икономични решения за минната и циментовата индустрия, за химическата и торовата промишленост, както и за въглищни топлоцентрали и за металургични и стоманодобивни заводи – от отделни машини до цялостни инсталации „под ключ”.

Специален раздел на транспортната техника представлява конструирането на кабелни кранове за строителството на язовири. Те работят на принципа на въжените линии и транспортират бетон и други строителни материали с голяма точност до всяка точка на строежа.

Нашите продукти

 • » Комплексни товарни системи за складове и пристанища
 • » Роторни багери за обратно товарене
 • » Комбинирани роторни багери за обратно товарене и насипообразуватели
 • » Мостови роторни багери
 • » Барабанни товароподемни машини
 • » Греблови транспортьори
 • » Инсталации за хомогенизиране
 • » Насипообразуватели
 • » Лентови транспортни уредби
 • » Ролкови транспортьори
 • » Корабни товарачи
 • » Корабни разтоварачи с непрекъснат режим
 • » Грайферни корабни разтоварачи (портални кранове/въртящи се кранове)
 • » Самосвални вагони
 • » Уредби за товарене на вагони
 • » Машини за опразване на бункери
 • » Кабелни кранове за строителството на язовири
 • » Задвижвания / редуктори Адрес: гр.София, 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 5,ет.4 Тел +359 2 986 58 55; +359 2 988 24 48   +359 2 988 86 57; +359 2 981 69 53 Факс +359 2 981 61 29

Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2022

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: