loading gif

За обработка гнезда за брави на интериорни врати

Описание:

     ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАКС. ДЪЛБОЧИНА НА ДЛАБА (ОБРАБОТЕН с ВЕРИГАТА) 150мм
МАКС. ШИРИНА НА ДЛАБА (ОБРАБОТЕН с ВЕРИГАТА)     340мм
МИН.  ШИРИНА НА ДЛАБА (ОБРАБОТЕН с ВЕРИГАТА)       40мм
МАкС. ВИСОЧИНА НА БРАБОТКА ВЪРХУ КОНЗОЛАТА     280мм
МАкС. ВИСОЧИНА НА ВРАТАТА ИЛИ РАМКАТА             1000мм
НАДЛЪЖЕН ХОД НА ПЛОТА                                         300мм
НАПРЕЧЕН ХОД НА ГЛАВАТА                                         30мм
ЗАВЪРТАНЕ НА ГЛАВАТА                                          -/+45°
МАКС. НАКЛОН НА КОНЗОЛАТА                               +/- 45°
РАЗМЕРИ НА ОПОРНИЯ ПЛОТ НА НОНЗОЛАТА      450Х135 мм
РАБОТНО НдЛЯГАНЕ ПНЕВМАТИЧНАТА ИНСТАЛАЦИЯ       6 БАРА
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ НА ПРИТИСКАЩОТО УСТРОЙСТВО  1,8 БАРА
ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ                                            5,2 квт.
ТЕГЛО                                                                        520КГ


Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2018

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: