loading gif

заточна машина

Описание:

  • заточната машина е оборудвана на пълно
  • гр. Шумен
  • 0898525051

Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2018

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: